CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA

UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

terapia psychologiczna

zalecana w:

 

  • ZAburzeniach lękowych

  • depresji

  • ocd - zaburzeniach obsesyjno - kompulsywnych

  • fobii szkolnej

  • trudnościach z kontrolowaniem emocji (agresja)

 

W swojej pracy terapeutycznej łączę podejście systemowe, z podejściem behawioralno-poznawczym. Metody mojej pracy zawsze dostosowane są do wieku, możliwości oraz potrzeb dziecka. Dokładam wszelkich starań by dzieci czuły się w naszej relacji bezpiecznie oraz by miały poczucie sukcesu.

Terapia dzieci odbywa się przy współpracy z rodzicami. Dziecko jest bowiem elementem sytemu rodzinnego, który wzajemnie na siebie wpływa. Rodzice odgrywają podczas terapii niebagatelną rolę, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Dlatego też na pierwsze spotkanie zapraszam samych rodziców, celem zebrania informacji o problemach dziecka, jego funkcjonowaniu w domu, w przedszkolu, w szkole, o sposobach radzenia sobie. Wspólnie ustalamy plan działania. Warunkiem sukcesu dziecka jest bowiem świadome rodzicielstwo. Wyraża się ono w prawidłowych postawach wychowawczych, respektowaniu potrzeb dzieci i rozsądnym stawaniu granic. 

Czas trwania terapii zależy od zdiagnozowanych problemów. Czasami wystarczy kilka spotkań z dzieckiem, lecz zdarza się,  że potrzebnych jest ich nieco więcej. Liczba sesji ma związek nie tylko z samym procesem terapii, ale także z innymi czynnikami do których należą: stopień zaangażowania rodziców, wykonywanie "eksperymentów behawioralnych", regularność uczęszczania dziecka na terapię. Najczęstszym modelem prowadzenia terapii jest model zakładający cotygodniowe sesje. 

Przycisk