MGR MONIKA KACZMARCZYK

                                  

 

Jestem nauczycielem dyplomowanym, dyplomowanym logopedą, neurologopedą. Zajmuję się terapią logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy w tym:

 • opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem mowy

 • niedokształceniem mowy o typie afazji

 • niepłynnością mowy dzieci w wieku przedszkolnym

 • terapią wad wymowy

 • zaburzeniami komunikacji związanych ze spektrum autyzmu i z  Zespołem  Aspergera.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie (pedagogika), Uniwersytetu Śląskiego (logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (neurologopedia). Brałam udział w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Nadal wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności. W swojej codziennej praktyce logopedycznej zajmuję się przede wszystkim diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci z trudnościami w komunikowaniu się. W terapii logopedycznej wykorzystuję również elementy nauki czytania metodą sylabową.

Doświadczenia logopedyczne zbierałam w niepublicznym zespole opieki zdrowotnej, fundacji dla Dzieci z Zespołem Downa „Szansa” oraz w przedszkolu. Obecnie pracuję w szkole podstawowej oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Jestem psychologiem, surdopedagogiem, nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam kwalifikacje do wspierania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera.

Umiejętności zawodowe zdobywałam w krakowskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii zaburzeń lękowych dzieci i osób dorosłych, terapii rodzin. Nieustannie poszukuje inicjatyw zapewniających osobisty i zawodowy rozwój. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie, oraz studiuję psychoterapię systemową zintegrowaną z psychodynamiczną w Krakowie. 

Posiadam certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach TUS  (Trening Kompetencji Społecznych), oraz uprawnienia diagnostyczne do oceny Inteligencji Skalą Stanford - Binet 5. 

Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oraz w placówkach wspierających rozwój dzieci. Współpracowałam z „Centrum Diagnostyki i Terapii – In Corpore” w Katowicach oraz z „Persevere – Centrum Wspomagania Rozwoju”, oraz w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Od 2019 r. prowadzę prywatną praktykę w Centrum Terapii I Rozwoju Dziecka gdzie zajmuję się poradnictwem wychowawczym dla rodziców, diagnozą psychologiczną, psychoterapią dzieci do 16 roku życia. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji. 

 

 

Jestem pedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, nauczycielem dyplomowanym. 
W kręgu moich zainteresowań jest poszukiwanie przyczyn dysfunkcji dziecka z jednoczesnym odnajdywaniem jego zasobów, które mogą poprawić jakość funkcjonowania. Dlatego też od początku mojej ścieżki zawodowej (2001)  do nadal zajmuję się przede wszystkim:

 • oceną poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka od urodzenia, 
 • diagnozą dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
 • diagnozą zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • oceną gotowości szkolnej,
 • diagnozą przyczyn trudności szkolnych  i wychowawczych,
 • funkcjonalną diagnozą widzenia,
 • diagnozą różnicową (dysleksja/afazja/zaburzenia przetwarzania słuchowego/zaburzenia ze spektrum autyzmu)

W diagnostyce różnicowej (ADHD/inne trudności) oferuję test MOXO ułatwiający postawienie trafnej diagnozy. 
Prowadzę również terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, z trudnościami w nauce, w tym w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaburzeniami koncentracji uwagi, trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym. 
Jako provider metody Johansena wykorzystuję tę metodę we wspomaganiu rozwoju dziecka szczególnie z trudnościami w mowie, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z dysleksją, z zakłóceniami uwagi i koncentracji. 
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam pracując od 2001r. w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej od 2001 roku do nadal jako diagnosta i terapeuta oraz szkoleniowiec rad pedagogicznych i prelegent dla rodziców. Kilka lat pracowałam również jako pedagog szkolny w szkole ponadgimnazjalnej, licealnej, podstawowej. W ramach współpracy z wyższą uczelnią prowadziłam także zajęcia warsztatowe i wykłady dla studentów.

Nasze Centrum to:

 

Diagnoza i terapia Logopedyczna

 

Diagnoza i terapia psychologiczna

 

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Zajęcia indywidualne i grupowe

 

Warsztaty dla rodziców

 

Wspomaganie rodziców w problemach wychowawczych

 

TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI

 

MGR BOGUMIŁA WILK
psycholog, terapeuta
neurologopeda, pedagog
 pedagog
MGR DANUTA HAWRYLEWICZ
 Psycholog, psychoterapeuta
MGR TAMARA LIMAŃSKA

NASZ ZESPÓŁ

psycholog,terapeuta dziecięcy
 tamara limańska

psycholog, psychoterapeuta
 monika kaczmarczyk

pedagog danuta hawrylewicz

Neurologopeda,pedagog Bogumiła wilk

To jest element nagłówek.

PSYCHOTERAPIA RODZIN I PAR

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Odbyłam 5- letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Katowickim Instytucie Psychoterapii, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej na specjalizacji psychologia kliniczna. Posiadam dyplom z przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno –pedagogicznych oraz w szkole specjalnej i przedszkolach. Aktualnie jestem pracownikiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach. W swojej pracy zawodowej zajmuję się diagnozą i wspieraniem rozwoju dzieci, wspieraniem rodziców w procesie wychowawczym oraz terapią indywidualną osób dorosłych, par i rodzin. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA
UL. ŻURAWIA 80, 40-686 KATOWICE

CTRD