tel. 794 999 227

tel. 792 218 874

Jestem nauczycielem dyplomowanym, dyplomowanym logopedą, neurologopedą. Zajmuję się terapią logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy w tym:

  • opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem mowy

  • niedokształceniem mowy o typie afazji

  • niepłynnością mowy dzieci w wieku przedszkolnym

  • terapią wad wymowy

  • zaburzeniami komunikacji związanych ze spektrum autyzmu.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie (pedagogika), Uniwersytetu Śląskiego (logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (neurologopedia). Brałam udział w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Nadal wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności. W swojej codziennej praktyce logopedycznej zajmuję się przede wszystkim diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci z trudnościami w komunikowaniu się. W terapii logopedycznej wykorzystuję również elementy nauki czytania metodą sylabową.

Doświadczenia logopedyczne zbierałam w niepublicznym zespole opieki zdrowotnej, fundacji dla Dzieci z Zespołem Downa „Szansa” oraz w przedszkolu. Obecnie pracuję w szkole podstawowej oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jestem psychologiem, surdopedagogiem, nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam kwalifikacje do wspierania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera.

Umiejętności zawodowe zdobywałam w krakowskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii zaburzeń lękowych dzieci i osób dorosłych, terapii rodzin. Nieustannie poszukuje inicjatyw zapewniających osobisty i zawodowy rozwój. Ukończyłam kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie. Jestem w trakcie całościowego szkolenia "Psychoterapia systemowa zintegrowana z psychodynamiczną" w Krakowie, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. W swojej pracy korzystam z metody EMDR. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa EMDR.

Posiadam certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach TUS  (Trening Kompetencji Społecznych), oraz uprawnienia diagnostyczne do oceny Inteligencji Skalą Stanford - Binet 5. 

Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oraz w placówkach wspierających rozwój dzieci. Współpracowałam z „Centrum Diagnostyki i Terapii – In Corpore” w Katowicach, z „Persevere – Centrum Wspomagania Rozwoju”, oraz w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Od 2019 r. prowadzę prywatną praktykę w Centrum Terapii I Rozwoju Dziecka gdzie zajmuję się poradnictwem wychowawczym dla rodziców, diagnozą psychologiczną, psychoterapią dzieci i młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji. 

Nasze Centrum to:

MGR DANUTA HAWRYLEWICZ

 

Diagnoza i terapia Logopedyczna

 

Diagnoza i terapia psychologiczna

 

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Zajęcia indywidualne i grupowe

 

Warsztaty dla rodziców

 

Wspomaganie rodziców w problemach wychowawczych

 

TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI

 

Przycisk

MGR BOGUMIŁA WILK
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
NEUROLOGOPEDA, LOGOPEDA
MGR KATARZYNA SZYMOCHA
MGR TAMARA LIMAŃSKA

CTRD


 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA
UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

CTRD

 PSYCHOLOG, TERAPEUTA,  TRENER TUS
 PEDAGOG, LOGOPEDA, TERAPEUTA

Jestem pedagogiem, logopedą, terapeutą, providerem treningów słuchowych (Johansena, Neuroflow), mediatorem. Od ponad 20 lat Pracuję jako diagnosta i terapeuta. Ukończyłam studia z zakresu m.in. resocjalizacji, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tyflopedagogiki, logopedii. 
W zakresie diagnozy Specjalizuję się w diagnozie małego dziecka (od urodzenia), diagnozie i terapii dysleksji, trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, w diagnozie różnicowej (czy: adhd/zespół aspergera/inne deficyty), diagnozie  logopedycznej w tym małego dziecka.
Prowadzę zajęcia TUS, terapię dysleksji, trudności szkolnych, trudności w czytaniu, liczeniu i pisaniu, terapię behawioralną, terapię ręki, trening słuchowy, terapię funkcji słuchowych, komunikacyjnych i językowych, terapię logopedyczną. 


Jestem psychologiem, Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości. Swoją wiedzę zdobyłam na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty w nurcie behawioralno- poznawczym CTPB w Warszawie. 
W CTRD prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, oraz zajęcia TUS. Pracuję w poradni psychologiczno -pedagogicznej w dziale małego dziecka, gdzie zajmuję się diagnostyką do wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapią. Posiadam uprawnienia diagnostyczne do oceny inteligencji Skalą Wechslera dla Dzieci (WISC - 5), testem inteligencji Stanford - Binet 5, oraz do oceny ryzyka występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy Kwestionariuszy ASRS.
Ukończyłam kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego dla dzieci i młodzieży, kurs psychologów (przed)szkolnych, szkolenie z kreatywnych metod w pracy psychologa oraz interwencji kryzysowej.  Swoje doświadczenie zdobywałam w ramach praktyk w : Miejskim Przedszkolu nr 16 w Katowicach, Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, Centrum Rehabilitacji i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Katowicach oraz Domu Pomocy Społecznej "Zacisze". Uczestniczyłam także w licznych wolontariatach, turnusach rehabilitacyjnych, współpracowałam z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nieustannie wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach psychologicznych.

www.fipelo.pl

www.psychologtamaralimanska.pl