BRAK WOLNYCH TERMINÓW

Jestem nauczycielem dyplomowanym, dyplomowanym logopedą, neurologopedą. Zajmuję się terapią logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy w tym:

  • opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem mowy

  • niedokształceniem mowy o typie afazji

  • niepłynnością mowy dzieci w wieku przedszkolnym

  • terapią wad wymowy

  • terapią miofunkcjonalną

  • zaburzeniami komunikacji związanych ze spektrum autyzmu.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie (pedagogika), Uniwersytetu Śląskiego (logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (neurologopedia). Brałam udział w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Nadal wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności. W swojej codziennej praktyce logopedycznej zajmuję się przede wszystkim diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci z trudnościami w komunikowaniu się. W terapii logopedycznej wykorzystuję również elementy nauki czytania metodą sylabową.

Doświadczenia logopedyczne zbierałam w szkole podstawowej w Chorzowie, niepublicznym zespole opieki zdrowotnej, fundacji dla Dzieci z Zespołem Downa „Szansa” oraz w przedszkolu. Obecnie pracuję w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach a od 2019 roku prowadzę również prywatną praktykę logopedyczną i neurologopedyczną w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka gdzie staram się holistycznie patrzeć na dziecko i jego potrzeby. 

PSYCHOLOG, TRENER TUS

KATARZYNA SZYMOCHA


 

www.psychologtamaralimanska.pl

Jestem psychologiem, Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości. Swoją wiedzę zdobyłam na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty w nurcie behawioralno- poznawczym CTPB w Warszawie. 

W CTRD prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, oraz zajęcia TUS. Pracuję w poradni psychologiczno -pedagogicznej w dziale małego dziecka, gdzie zajmuję się diagnostyką do wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapią. Posiadam uprawnienia diagnostyczne do oceny inteligencji Skalą Wechslera dla Dzieci (WISC - 5), testem inteligencji Stanford - Binet 5, oraz do oceny ryzyka występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy Kwestionariuszy ASRS.

Ukończyłam kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego dla dzieci i młodzieży, kurs psychologów (przed)szkolnych, szkolenie z kreatywnych metod w pracy psychologa oraz interwencji kryzysowej.  Swoje doświadczenie zdobywałam w ramach praktyk w : Miejskim Przedszkolu nr 16 w Katowicach, Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, Centrum Rehabilitacji i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Katowicach oraz Domu Pomocy Społecznej "Zacisze". Uczestniczyłam także w licznych wolontariatach, turnusach rehabilitacyjnych, współpracowałam z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nieustannie wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach psychologicznych.

 PSYCHOLOG, TERAPEUTA,  TRENER TUS

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA

UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA

BOGUMIŁA WILK

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

TAMARA LIMAŃSKA

 

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka powstało jako spełnienie naszych marzeń o pomaganiu i wspieraniu dzieci oraz ich rodziców. Jesteśmy kameralnym miejscem w południowej dzielnicy Katowic. Dysponujemy dwoma gabinetami, poczekalnią i mini recepcją. Dbamy o rzetelność naszych usług stale podnosząc swoje kwalifikacje. To co nas wyróżnia na tle innych palcówek to domowa atmosfera, którą mamy nadzieję będziecie Państwo mogli odczuć korzystając z naszej oferty. 

Serdecznie zapraszamy. 

 
mgr Tamara Limańska psycholog, psychoterapeuta
mgr Bogumiła Wilk logopeda, neurologopeda
 

CTRD


 

MGR TAMARA LIMAŃSKA

MGR KATARZYNA SZYMOCHA

NEUROLOGOPEDA, LOGOPEDA

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

MGR BOGUMIŁA WILK

Przycisk

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, surdopedagogiem, certyfikowanym trenerem TUS, nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego (2001 r.). Posiadam kwalifikacje do wspierania rozwoju i edukacji dzieci mających zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Umiejętności zawodowe zdobywałam w krakowskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii zaburzeń lękowych dzieci i osób dorosłych, terapii rodzin. Nieustannie poszukuje inicjatyw zapewniających osobisty i zawodowy rozwój. Ukończyłam kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie. Jestem w trakcie całościowego szkolenia "Psychoterapia systemowa zintegrowana z psychodynamiczną" w Krakowie, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. W swojej pracy korzystam z metody EMDR. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa EMDR.

Posiadam certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach TUS  (Trening Kompetencji Społecznych), oraz uprawnienia diagnostyczne do oceny Inteligencji Skalą Stanford - Binet 5. 

Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oraz w placówkach wspierających rozwój dzieci. Współpracowałam z „Centrum Diagnostyki i Terapii – In Corpore” w Katowicach, z „Persevere – Centrum Wspomagania Rozwoju”, oraz w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Od 2019 r. prowadzę prywatną praktykę w Centrum Terapii I Rozwoju Dziecka gdzie zajmuję się poradnictwem wychowawczym dla rodziców, diagnozą psychologiczną, psychoterapią dzieci i młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.