Jestem nauczycielem dyplomowanym, dyplomowanym logopedą, neurologopedą. Zajmuję się terapią logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy w tym:

  • opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem mowy

  • niedokształceniem mowy o typie afazji

  • niepłynnością mowy dzieci w wieku przedszkolnym

  • terapią wad wymowy

  • zaburzeniami komunikacji związanych ze spektrum autyzmu i z  Zespołem  Aspergera.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie (pedagogika), Uniwersytetu Śląskiego (logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (neurologopedia). Brałam udział w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Nadal wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności. W swojej codziennej praktyce logopedycznej zajmuję się przede wszystkim diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci z trudnościami w komunikowaniu się. W terapii logopedycznej wykorzystuję również elementy nauki czytania metodą sylabową.

Doświadczenia logopedyczne zbierałam w niepublicznym zespole opieki zdrowotnej, fundacji dla Dzieci z Zespołem Downa „Szansa” oraz w przedszkolu. Obecnie pracuję w szkole podstawowej oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jestem psychologiem, surdopedagogiem, nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam kwalifikacje do wspierania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera.

Umiejętności zawodowe zdobywałam w krakowskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii zaburzeń lękowych dzieci i osób dorosłych, terapii rodzin. Nieustannie poszukuje inicjatyw zapewniających osobisty i zawodowy rozwój. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie, oraz studiuję psychoterapię systemową zintegrowaną z psychodynamiczną w Krakowie. 

Posiadam certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach TUS  (Trening Kompetencji Społecznych), oraz uprawnienia diagnostyczne do oceny Inteligencji Skalą Stanford - Binet 5. 

Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oraz w placówkach wspierających rozwój dzieci. Współpracowałam z „Centrum Diagnostyki i Terapii – In Corpore” w Katowicach oraz z „Persevere – Centrum Wspomagania Rozwoju”, oraz w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Od 2019 r. prowadzę prywatną praktykę w Centrum Terapii I Rozwoju Dziecka gdzie zajmuję się poradnictwem wychowawczym dla rodziców, diagnozą psychologiczną, psychoterapią dzieci do 16 roku życia. Pracuję w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Katowicach. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji. 

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych,  Terapeutą ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz trenerem grafomotoryki, posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach (kierunek: pedagogika wczesnoszkolna  i przedszkolna z logopedią szkolną) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierunek: pedagogika oraz niedostosowanie społeczne). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W mojej pracy skupiam się na zachęcaniu dzieci do samodzielnego odkrywania swojego potencjału, swoich emocji, otaczającego nas świata. Bazuję na dziecięcej, nieustannej, naturalnej potrzebie zabawy i tworzenia.  Jestem szczęśliwą i nieco zabieganą mamą Niny:)

Nasze Centrum to:

 

Diagnoza i terapia Logopedyczna

 

Diagnoza i terapia psychologiczna

 

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Zajęcia indywidualne i grupowe

 

Warsztaty dla rodziców

 

Wspomaganie rodziców w problemach wychowawczych

 

TUS - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI

 

MGR BOGUMIŁA WILK
PSYCHOLOG, TERAPEUTA DZIECIĘCY
NEUROLOGOPEDA, LOGOPEDA
 PEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI
MGR KATARZYNA SOBOLEWSKA KWIECIEŃ
 PSYCHOLOG, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
MGR ANNA SZEWCZYK BARTOSZEK
MGR TAMARA LIMAŃSKA

NASZ ZESPÓŁ

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, w ramach wymian studenckich studiowała również na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Université Paul Verlaine w Metz we Francji. Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ukończyła również na Uniwersytecie Śląskim. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz wsparcia rodziny systematycznie rozwija na kursach i szkoleniach organizowanych między innymi przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka prowadzi konsultacje psychologiczne, wspiera rodziców w procesie wychowania, pomaga rodzinom i dzieciom z trudnościami emocjonalnymi i rozwojowymi.

 

PSYCHOLOG, TERAPEUTA DZIECIĘCY

TAMARA LIMAŃSKA

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA

BOGUMIŁA WILK

PEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI

KATARZYNA SOBOLEWSKA KWIECIEŃ

PSYCHOLOG, TERAPEUTA DZIECIĘCY

ANNA SZEWCZYK BARTOSZEK

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA
UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

CTRD