PSYCHOLOG, TRENER TUS

KATARZYNA SZYMOCHA


 

www.psychologtamaralimanska.pl

Jestem psychologiem, Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości. Swoją wiedzę zdobyłam na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty w nurcie behawioralno- poznawczym CTPB w Warszawie. 
W CTRD prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, oraz zajęcia TUS. Pracuję w poradni psychologiczno -pedagogicznej w dziale małego dziecka, gdzie zajmuję się diagnostyką do wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapią. Posiadam uprawnienia diagnostyczne do oceny inteligencji Skalą Wechslera dla Dzieci (WISC - 5), testem inteligencji Stanford - Binet 5, oraz do oceny ryzyka występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu przy pomocy Kwestionariuszy ASRS.
Ukończyłam kurs wychowawcy wypoczynku kolonijnego dla dzieci i młodzieży, kurs psychologów (przed)szkolnych, szkolenie z kreatywnych metod w pracy psychologa oraz interwencji kryzysowej.  Swoje doświadczenie zdobywałam w ramach praktyk w : Miejskim Przedszkolu nr 16 w Katowicach, Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, Centrum Rehabilitacji i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Katowicach oraz Domu Pomocy Społecznej "Zacisze". Uczestniczyłam także w licznych wolontariatach, turnusach rehabilitacyjnych, współpracowałam z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nieustannie wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach psychologicznych.
 PSYCHOLOG, TERAPEUTA,  TRENER TUS

CTRD

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA
UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA

BOGUMIŁA WILK

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

TAMARA LIMAŃSKA

WSPÓŁPRACUJE Z NAMI

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka powstało jako spełnienie naszych marzeń o pomaganiu i wspieraniu dzieci oraz ich rodziców. Jesteśmy kameralnym miejscem w południowej dzielnicy Katowic. Dysponujemy dwoma gabinetami, poczekalnią i mini recepcją. Dbamy o rzetelność naszych usług stale podnosząc swoje kwalifikacje. To co nas wyróżnia na tle innych palcówek to domowa atmosfera, którą mamy nadzieję będziecie Państwo mogli odczuć korzystając z naszej oferty. 
Serdecznie zapraszamy. 

mgr Tamara Limańska psycholog, psychoterapeuta
mgr Bogumiła Wilk logopeda, neurologopeda

CTRD


 

MGR TAMARA LIMAŃSKA
MGR KATARZYNA SZYMOCHA
NEUROLOGOPEDA, LOGOPEDA
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
MGR BOGUMIŁA WILK

Przycisk

 

Diagnoza i terapia Logopedyczna

 

Diagnoza i terapia psychologiczna

 

Zajęcia indywidualne i grupowe

 

Warsztaty dla rodziców

 

Wspomaganie rodziców w problemach wychowawczych

 

 

Nasze Centrum to:

Jestem psychologiem, surdopedagogiem, nauczycielem dyplomowanym, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam kwalifikacje do wspierania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera.

Umiejętności zawodowe zdobywałam w krakowskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyłam szkolenie w zakresie psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii zaburzeń lękowych dzieci i osób dorosłych, terapii rodzin. Nieustannie poszukuje inicjatyw zapewniających osobisty i zawodowy rozwój. Ukończyłam kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie. Jestem w trakcie całościowego szkolenia "Psychoterapia systemowa zintegrowana z psychodynamiczną" w Krakowie, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. W swojej pracy korzystam z metody EMDR. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa EMDR.

Posiadam certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach TUS  (Trening Kompetencji Społecznych), oraz uprawnienia diagnostyczne do oceny Inteligencji Skalą Stanford - Binet 5. 

Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oraz w placówkach wspierających rozwój dzieci. Współpracowałam z „Centrum Diagnostyki i Terapii – In Corpore” w Katowicach, z „Persevere – Centrum Wspomagania Rozwoju”, oraz w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Od 2019 r. prowadzę prywatną praktykę w Centrum Terapii I Rozwoju Dziecka gdzie zajmuję się poradnictwem wychowawczym dla rodziców, diagnozą psychologiczną, psychoterapią dzieci i młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji. 

Jestem nauczycielem dyplomowanym, dyplomowanym logopedą, neurologopedą. Zajmuję się terapią logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy w tym:

  • opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem mowy

  • niedokształceniem mowy o typie afazji

  • niepłynnością mowy dzieci w wieku przedszkolnym

  • terapią wad wymowy

  • terapią miofunkcjonalną

  • zaburzeniami komunikacji związanych ze spektrum autyzmu.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie (pedagogika), Uniwersytetu Śląskiego (logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (neurologopedia). Brałam udział w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Nadal wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności. W swojej codziennej praktyce logopedycznej zajmuję się przede wszystkim diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci z trudnościami w komunikowaniu się. W terapii logopedycznej wykorzystuję również elementy nauki czytania metodą sylabową.

Doświadczenia logopedyczne zbierałam w szkole podstawowej w Chorzowie, niepublicznym zespole opieki zdrowotnej, fundacji dla Dzieci z Zespołem Downa „Szansa” oraz w przedszkolu. Obecnie pracuję w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach a od 2019 roku prowadzę również prywatną praktykę logopedyczną i neurologopedyczną w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka gdzie staram się holistycznie patrzeć na dziecko i jego potrzeby. 

tel. 794 999 227