CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA

UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

 Szanowni Państwo. 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Bogumiła Wilk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Bogumiła Wilk, ul. Uniczowska 16, 40-748 Katowice, NIP: 627-107-24-40, nr.tel: 606 378 408,

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem email: bogumilawilk@ctrd.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania usługi związanej z profilem działalności gospodarczej firmy lub innymi formami pomocy terapeutycznej.

4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -) Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f – w przypadku gdy dotyczą uzasadnionego interesu administratora.

5. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi będą świadczone. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu usługi, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

6. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych), do ich sprostowania, uzupełniania, aktualizacji, przeniesienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, można dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo do  przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

  1.  

Szanowni Państwo. 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Tamara Limańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka CTRD. Tamara Limańska, NIP 9542376893, ul. Orlików 2, 40-676 Katowice, tel:506094187.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem email: tamaralimanska@ctrd.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania usługi związanej z profilem działalności gospodarczej firmy lub innymi formami pomocy terapeutycznej.

4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -) Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f – w przypadku gdy dotyczą uzasadnionego interesu administratora.

5. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi będą świadczone. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu usługi, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

6. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych), do ich sprostowania, uzupełniania, aktualizacji, przeniesienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, można dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody, w zakresie w jakim dane są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo do  przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

  1.  

RODO LOGOPEDA

RODO PSYCHOLOG 

Przycisk