tus - trening umiejętności społecznych

 

To zajęcia grupowe (do 6 osób) podczas których dzieci rozwijają podstawowe kompetencje społeczne.

Uczą się jak nawiązywać  prawidłowe relacje z innymi, jak rozmawiać, pytać, odmawiać, radzić sobie z krytyką, wyrażać emocje we właściwy sposób, współpracować z innymi, rozwiązywać konflikty.

Polecane są dla tych dzieci, które mają trudności w kontaktach z innymi, są wycofane lub nadmiernie dominujące, mają zaburzenia ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera).

Podczas TUS stosowane są  konkretne interwencje terapeutyczne. W pracy z dziećmi dominują gry i zabawy  integracyjne, bajki terapeutyczne, odgrywane  są scenki, dzięki którym dzieci uczą się prawidłowej komunikacji. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

WSPIERANIE ROZWOJU

Klub twórczego myślenia to: pytania i problemy, inspirujące gry, zabawy językowe, ruch, eksperymenty. To przygoda i zabawa w trakcie której:
- rozbudzamy ciekawość poznawczą dzieci
- nabywamy umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
- wykorzystujemy własne możliwości dzieci w działaniach zarówno indywidualnych jak i zespołowych
- zdobywamy narzędzia do mądrego wykorzystania i twórczego przekształcania wiedzy już posiadanej. 

Przewidywane osiągnięcia:
- odwaga w myśleniu i działaniu
- ciekawość poznawcza
- otwartość
- umiejętność formułowania wniosków, własnych sądów
- umiejętność współpracy

koszt zajęć: 80 zł 50 minut

ZAPISY POD NR TEL. 661 114 329

 

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA
UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

CTRD

Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH TUS