zajęcia psychologiczne przygotowujące do nauki szkolnej

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5 i 6 - cio letnich.

Ich celem jest wspomaganie rozwoju umiejętności potrzebnych do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej. Zaliczamy do nich:

  • sprawność grafomotoryczną, manualną,

  • percepcję wzrokową,

  • percepcję słuchowa,

  • koncentrację uwagi,

  • samoregulację emocjonalną.

 

W zależności od potrzeb zajęcia prowadzone są indywidualnie  z dzieckiem lub w małej grupie (do 3 osób). Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody, m.in.: elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne, Trening Integracji Bilateralnej, programy psychologiczne rozwijające funkcje poznawcze i inne. Wzmacniana jest samoocena  dziecka,  uczy się ono jak przezwyciężać trudności oraz jak doprowadzać pracę do końca. Osiągane sukcesy budują poczucie własnej wartości dziecka, i motywują do  podejmowania dalszych działań.  

 

 

 

tus - trening umiejętności społecznych

 

To zajęcia grupowe (do 6 osób) podczas których dzieci rozwijają podstawowe kompetencje społeczne.

Uczą się jak nawiązywać  prawidłowe relacje z innymi, jak rozmawiać, pytać, odmawiać, radzić sobie z krytyką, wyrażać emocje we właściwy sposób, współpracować z innymi, rozwiązywać konflikty.

Polecane są dla tych dzieci, które mają trudności w kontaktach z innymi, są wycofane lub nadmiernie dominujące, mają zaburzenia ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera).

Podczas TUS stosowane są  konkretne interwencje terapeutyczne. W pracy z dziećmi dominują gry i zabawy  integracyjne, bajki terapeutyczne, odgrywane  są scenki, dzięki którym dzieci uczą się prawidłowej komunikacji. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.

WSPIERANIE ROZWOJU
CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA
UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

CTRD