SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

CTRD

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA
UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE
WARSZTATY DLA RODZICÓW
 • brak rozwoju mowy

 • opóźniony rozwój mowy

 • wada wymowy

 • mutyzm

 • echolalie 

 • trudności w czytaniu

poradnictwo dla rodziców
Jest to rodzaj konsultacji rodzicielskiej mającej na celu pomóc rodzicom w zrozumieniu problemów dziecka i w przezwyciężeniu trudności wychowawczych czy rozwojowych  m.in. takich jak:               
 • wybuchy złości

 • nieśmiałość

 • tiki

 • lęk separacyjny

 • zaburzenia apetytu

 • wybiórczość jedzenia

 • zaburzenia uwagi

 • nadruchliwość

 

W trakcie spotkania dyskutujemy o problemach dziecka, o możliwych przyczynach tych trudności. Analizujemy funkcjonowanie dziecka w domu, przedszkolu czy w szkole. Następnie wspólnie ustalamy  kierunek  oddziaływań i sposób pomocy - terapia, skierowanie na pogłębioną diagnostykę np. do lekarza specjalisty, poradni psychologiczno-pedagogicznej itp. Ważne jest by rodzice, opiekunowie wspólnie zaangażowali się w proces terapii pamiętając, że tylko wspólna linia wychowawcza obojga rodziców, sprzyja zabezpieczaniu poczucia bezpieczeństwa u dziecka i zapewnia mu prawidłowy rozwój. 

Przycisk