CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA
UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

CTRD

Przycisk

TEST MOXO

Zapraszamy do diagnozy przyczyn trudności w funkcjonowaniu przy pomocy innowacyjnego narzędzia jakim jest test moxo. 
MOXO ISTOTNIE WSPIERA DIAGNOZĘ RÓŻNICOWĄ  W ZAKRESIE ADHD, ZABURZEŃ UWAGI SŁUCHOWEJ, TRUDNOŚCI W KONTROLI EMOCJI, ASD.

PRZEZNACZONY DLA DZIECI OD 7 ROKU ŻYCIA

REALIZOWANY PRZY POMOCY KOMPUTERA

CZAS TRWANIA 15 - DO 18,5 MINUT

TEST NIEWERBALNY, CAŁKOWICIE NIEZALEŻNY OD ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

OBIEKTYWNE WYNIKI W FORMIE GRAFICZNEJ (TABEL I WYKRESÓW)